kyota's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

153
Entries Written

22
Corrections made

727
Corrections received

425
Friends


Read more

Latest entries

kyota

Tiêm phòng cúm With native lang

Hôm nay tôi được làm tiêm phòng cúm. Ở Nhật Bản khi mùa đông thì phổ biến bị bệnh cúm. Đặc biệt trong trường , công ty, xe điện v,v ở...
 •  
 • 25
 • 1
 • 1
 • Vietnamese 
Nov 14, 2019 19:55
kyota

Tháng Kanna( không có thần) With native lang

Ở Nhật Bản ,theo âm lịch , tháng 10 được gọi là tháng Kanna ( không có thần). Bởi vì người ta đã suy nghĩ rằng là trong tháng10, hầu như...
 •  
 • 30
 • 0
 • 2
 • Vietnamese 
Nov 9, 2019 11:44
kyota

Tháng11 With native lang

Đến 11 tháng rồi và trong năm này còn lại 1 tháng thôi.khí hậu dần dần lạnh hơn và tôi thấy sắp đến mùa đông. Đến năm ngoài, khoảng 6nă...
 •  
 • 37
 • 1
 • 2
 • Vietnamese 
Oct 30, 2019 21:10
kyota

Hiến máu

Hiến máu. Tôi đã đi hiến máu ở chỗ ga Kawasaki. Khi tôi ở Việt Nam thì không có thời gian đi hiến máu tại Nhật Bản. Hiện đại lúc ngà...
 •  
 • 144
 • 2
 • 6
 • Vietnamese 
Apr 29, 2019 14:37
kyota

Ohigan お彼岸 With native lang

Ở Nhật Bản ,năm nay thì ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 là thời gian Ohigan(お彼岸). Ohigan là tổng thời gian là 7 ngày trong 3 ngày trư...
 •  
 • 129
 • 0
 • 2
 • Vietnamese 
Mar 17, 2019 09:56
Read more
See all

Group

23
Threads

418
Members

Vietnamese - Japanese
Các bạn học tiếng Việt và tiếng Nhật nhé !

126
Threads

2126
Members

Nihongo Q&A 日本語質問箱
日本語と日本文化についての質問をしてください。 日本人もしくは、詳しい人が答えてくれるでしょう。 ★質問をするときは、新しいトピックを立てて下さい。 ★トピックのタイトルは、後で見ると...


Testimonials from My Friends

Japan in my heart
ベトナム語の勉強頑張って^^
jeawon
hi kyota !