plastiky Davida Černého jako součast turistického obrazu Prahy (úvod)

  •  
  • 156
  • 1
  • 1
  • Czech 
Jun 9, 2014 21:10 Czech art street Černý umění Česko
David Černý je často považovan za nejvýznamějšího, ale také nejvíc kontroverzního současného českého umělce. Mezi typické vlastosti jeho tvorby patří mimo jiné umištění soch ve veřejném prostoru – a právě na tomto aspektu aktivity Davida Černého, misto na umělecké hodnotě a politickém poselství jeho děl, chtěla bych se soustředit.

Umištění soch Černého ve veřejném prostoru Prahy je možné analizovat v co nejméně dvou směrech. Za prvé, je to kontext vztahů mezi uživateli společného prostoru a otázka, kdo má právo tento veřejný prostor formovat a čím by se měl v takové situaci řídit. Za druhé, objevuje se otázka o obraz města - a to nejen v očích jejích obyvatel, ale také návštěvníků. Není pochyb o tom, že takové díla Černého, jako třeba Miminka na žižkovské televizní věži nebo Čůrající postavy na Malé Straně jsou už trvalou a rozpoznatelnou současti pražské krajiny. Je možné přemýšlet nad tím, jakou úlohu sochy Davida Černého plní v turistické promoci Prahy a jak se stávají současti vyprávění (nebo možná spíše umělé vytvařeného pro turisty obrazu města) o Praze a Češích typického pro průvodce – texty věnované cizincům. Otázka je tím zajímavější, že plastiky Černého, vzhledem k jejich specifické povaze a charakteru autora, můžou patřit zárověn i k obrazu postmoderní turistiky,
která je ještě více než turistika tradiční soustředěná na hledání autenticity a netypického zažitku.

Tuto analýzu věnuji jenom sochám, které jsou umištěné ve veřejném prostoru Prahy, i když samozřejmě instalace a plastiky od Davida Černého je možné vidět i na jiných místech. Na takové omezení jsem se rozhodla z několika důvodů. Především, Praha je české město pravděpodobně nejčastějí navštěvované zahraničními turisty, což souvisí s množstvím dostupných turistických průvodců (a také jiných druhů vyprávění, jejichž cílem je nejen informovat, ale také vytvořit v čtenáři soudřžnou představu o městě, a možná i jeho občanech – mezi taková díla patří mimo jiné kniha Udělej si ráj od Mariusza Szczygla).
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app