Μου αρέσει η θάλασσα.

  •  
  • 217
  • 1
  • 1
  • Greek 
Jun 4, 2009 01:14
Μου αρέσει η θάλασσα.

Είμαι λαχτάρα να το γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος.

Είμαι επίσης ενδιαφέρονται για την αρχαία ερείπια.

(I am also interested in ancient ruins.)
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app