עברית שלב א \ דף 135

  •  
  • 314
  • 0
  • 3
  • Hebrew 
Jan 22, 2014 22:39
עברית שלב א \ דף 135

0 הַיֶלֶד הַטוב שָתָה אֶת כָּל הֶחָלָב
The boy drank all the milk

1 הוּא נָתַן אֶת הַמַתָנָה היָפָה לָאֵם שֶלו
He took the lovely to his mother

2 שָרָה אוכֶלֶת אֲרוּחות קְטַנּות
Sara eats small meals

3 רחוה גָדול בלום-אנג'לס הוא הוליווד
The big street in Los Angelos is Hollywood

4 הוא שָֹם את הכַדוּר הֶחָדָש בַחֶדֶר שֶלו
He puts the new ball in his room

5 " ביום חַג אנחנו אומרים "חג שמח
On a holiday we say "happy holiday"

6 יֶלֶד קָטָן הולֵךְ מַהֵר
The little boy runs quickly

7 יש עץ גלך בגן
There is a tree in the garden

8 מכונית חומה עומדת ברחוב
A brown car is on the street

9 כלב חמוד אומר: הב הב
The cute dog says bow wow

10 אשה יָפָה עומֶדֶת לְיַד חנות
The lovely woman stands near the shop

11 ילדים חוזרים הביתה
The children return home
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app