עברית שלב א \ דף 135

  •  
  • 296
  • 0
  • 3
  • Hebrew 
Jan 22, 2014 22:39
עברית שלב א \ דף 135

0 הַיֶלֶד הַטוב שָתָה אֶת כָּל הֶחָלָב
The boy drank all the milk

1 הוּא נָתַן אֶת הַמַתָנָה היָפָה לָאֵם שֶלו
He took the lovely to his mother

2 שָרָה אוכֶלֶת אֲרוּחות קְטַנּות
Sara eats small meals

3 רחוה גָדול בלום-אנג'לס הוא הוליווד
The big street in Los Angelos is Hollywood

4 הוא שָֹם את הכַדוּר הֶחָדָש בַחֶדֶר שֶלו
He puts the new ball in his room

5 " ביום חַג אנחנו אומרים "חג שמח
On a holiday we say "happy holiday"

6 יֶלֶד קָטָן הולֵךְ מַהֵר
The little boy runs quickly

7 יש עץ גלך בגן
There is a tree in the garden

8 מכונית חומה עומדת ברחוב
A brown car is on the street

9 כלב חמוד אומר: הב הב
The cute dog says bow wow

10 אשה יָפָה עומֶדֶת לְיַד חנות
The lovely woman stands near the shop

11 ילדים חוזרים הביתה
The children return home