עברית שלב א 172 A

  •  
  • 236
  • 3
  • 2
  • Hebrew 
Jul 29, 2015 21:36
עברית שלב א 172 A

0 ירון יושב בחדר קטן
Yaron sits in a small room.

1 הם שמו את הכסף בשק גדול
They put the money in a gold sack.

2 שרה כותבת בעפרון שחור
Sara writes with a black pencil.

3 הוא עשיר כמלך
He is rich like a king.

4 התלמידים בבית-הספר שלנו לא לומדים בשבת
The students at our school do not study on Saturday.

5 הילד הזה חושב כאיש חכם
This boy thinks like a smart man.

6 אני אוהב לראות סיפור טוב בטלויזיה
I like to watch a good story on TV.

7 אני נוסעת לבית-הספר באופנים
I go to school by bicycle.

8 מדוע יוספ לא מדבר בקול שקט
Why does Yosef talk softly.

9 האנשים נתנו מתנה לראש העיר
The people gave a present to the mayor

10 "חוני אמר: "אני לא הולך מפה
Honie said: "I don't go from here."