עברית שלב א \ דף 133

  •  
  • 317
  • 0
  • 1
  • Hebrew 
Jan 21, 2014 22:25
עברית שלב א \ דף 133

0 דן נוסֵעַ לעיר. רות נוסַעַת לעיר
Dan travels to the city. Ruth travels to the city

1 דוד לוקֵחַ ספר. שרה לקַחַת ספר
David takes a book. Sara takes a book

2 אני פותֵחַ את הדלת. הם פותעים את הדלתים
I open the letter. They open the letters

3 הוא נוסֵעַ לישראל. הילדות נוסעות לישראל
He travels to Israel. The girls travel to Israel

4 יעקב יודע את כל המלים. שרונה יודַעַת את כל המלים
Jacob knows all the words. Sharona knows all the words

5 אתן שומעות לקול השופר. אתה שומֵעַ לקול השופר
They (f) hear the sound of the shofar. You hear the sound of the shofar

6 הם שולחים מַתָנָת יָפָה לדודה. דן שולֵחַ מתנה יפה לדודה
They send a lovely present to an auntie. Dan sends a lovely present to an auntie.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app