Journal
 
 
Photo Album

diniz1597's entry (4)

Post an entry now!
diniz1597

دوستم گفت که عاشق من به ایران منو نابینا شده.

دوستم گفت که عاشق من به ایران منو نابینا شده. چت می‌کردیم درباره سیاستهای خارجی وقتی گفتم که آمریکا تروریت‌ها رو ‌ حمایت کرد، مخصوصا در س...
 •  
 • 85
 • 0
 • 1
 • Persian 
Jul 29, 2018 11:40
diniz1597

عتیاد توی تهران

امروز یه ویدیو تو ایستگرام دیدم که منو تعجب کرد. یه خیابان تهران غرق عتیاد. دیگر دانستم که ایران مشکلات زیادی عتیاد داشت، اما فکر کردم که...
 •  
 • 104
 • 1
 • 1
 • Persian 
Jul 26, 2018 09:48
diniz1597

این متن کوتاه توی یه بیشتر غیررسمی فارسی نوشتم.

این متن کوتاه توی یه بیشتر غیررسمی فارسی نوشتم. چیزا زیاد از تویتر یاد گرفتم. قبل از بی بی سی فارسی تلاش کردم کلمات خدید یاد گیری، ول...
 •  
 • 89
 • 0
 • 1
 • Persian 
Jul 5, 2018 00:26
diniz1597

اوضاع برزیل خوب نیست.

اوضاع برزیل خوب نیست. اکثریت مردم جوانان میخواند از کشور برند. چیزای شبیه درباره ایران شنیدم. دوستان ایرانیان هم از کشورشان برند. تو تویت...
 •  
 • 129
 • 2
 • 1
 • Persian 
Jul 4, 2018 12:03