Journal
 
 
Photo Album

diniz1597's entry (11)

Post an entry now!
diniz1597

زندگی واقعی With native lang

تقریباً همه دوستانم از اینترنت هستن. تو زندگی واقعی دو یا سه دارم. در مدرسه بیشتر داشتم. خیلی خوب بود، بعد از کلاس رفتیم بیرون. الان سر ه...
 •  
 • 135
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 22, 2018 04:55
diniz1597

پارسال تو تویتر یه پیام از یه پسر از ریو دو ژانیرو گرفتم.

پارسال تو تویتر یه پیام از یه پسر از ریو دو ژانیرو گرفتم. گفت که می‌خوام با هم فارسی یاد بگیرم. پس شروع به یاد‌گیری کردم. همیشه تو تلگرام...
 •  
 • 121
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 20, 2018 02:35
diniz1597

خجالت زده میشم وقتی کسی می‌گه که فارسیم خوبه.

خجالت زده میشم وقتی کسی می‌گه که فارسیم خوبه. برای یک ایرانی، اگر می‌تونی سلام بگی، فارسیت حرف نداره.
 •  
 • 84
 • 1
 • 2
 • Persian 
May 19, 2018 07:49
diniz1597

اسپانیایی With native lang

کانر اینگلیسی و پرتغالی، می‌تونم اسپانیایی بلدم. شروع به مدرسه یادش گیری کردم. زبان اسپانیایی از پرتغالی شبیه، پس آسونه بود یادش گرفتم.
 •  
 • 116
 • 1
 • 1
 • Persian 
May 18, 2018 04:33
diniz1597

سرم شلوغ With native lang

ببخشید، دوست عزیز. الان با‌هات نمی‌تونم حرف بزنم. سرم شلوغه. باید درس خوندم. شاید فردا زنگت میزنم. فکر می‌کنی چیه؟
 •  
 • 92
 • 1
 • 2
 • Persian 
May 16, 2018 04:13
diniz1597

تاریخ ایرانی With native lang

تاریخ ایرانی خون آشامه. پهلوی و خمینی زیاد آدم کشتند. نمی‌دونم چرا چند آدم اونها را حمایت بکنند.
 •  
 • 66
 • 3
 • 1
 • Persian 
May 15, 2018 02:41
diniz1597

لذت بری؟ فکر می‌کنم که این بهترین فیلم ایرانی است. With native lang

لذت بری؟ فکر می‌کنم که این بهترین فیلم ایرانی است. لیلا حاتمی بازیگر مورد علاقه‌ام است.
 •  
 • 52
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 9, 2018 22:23
diniz1597

چرا تو پیام‌ها جواب نمی‌دی؟ With native lang

چرا تو پیام‌ها جواب نمی‌دی؟ دوست دارم بهت حرف میزنم! چرا تو این بهم چیکار می‌کنی؟
 •  
 • 60
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 9, 2018 05:12
diniz1597

من باید شروع می‌کنم جمله حدید که یاد گرفتم استفاده بکنم. With native lang

من باید شروع می‌کنم جمله حدید که یاد گرفتم استفاده بکنم. امروز با دوست شیرازی حرف زدنم. او جمله جدید یادم داد، «دلم دانشگاه تنگ میشه».
 •  
 • 65
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 9, 2018 05:06
diniz1597

نه زیاد لباس‌ها دارم و مادرم ازش متنفره.

نه زیاد لباس‌ها دارم و مادرم ازش متنفره. همیشه به من می‌گه که باید بیشتر لباس‌ها می‌فروشم.
 •  
 • 55
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 5, 2018 05:31
diniz1597

پهلوی و خمینی زیاد آدما خوشتند.

پهلوی و خمینی زیاد آدما خوشتند. به نظرم اونها بشیه هستند.
 •  
 • 63
 • 0
 • 1
 • Persian 
May 1, 2018 07:11