Journal
 
 
Photo Album

diniz1597's entry (11)

Post an entry now!
diniz1597

فکر میکنم که فارسیم بهتر شد.

فکر میکنم که فارسیم بهتر شد. ولی میدونم که باید فارسی بیشتر خوندن و شنیدن. تلاش میکنم با دوستان بیشتر فارسی حرف بزنم. این روز‌ها دوستم مت...
 •  
 • 74
 • 2
 • 1
 • Persian 
Apr 29, 2018 09:06
diniz1597

انگیزه مهمه اگر تو یک زبان یاد می‌گیری With native lang

انگیزه مهمه اگر تو یک زبان یاد می‌گیری باید خودت می‌پرسی چرا این زبان یاد بگیری
 •  
 • 57
 • 1
 • 1
 • Persian 
Apr 26, 2018 11:00
diniz1597

چی مردم برزیل دربارای خاور‌میانه فکر می‌کند With native lang

وقتی من فارسی‌یاد‌گرفتنه شروع کردم، در کلاس الفبا فارسی تمرین کردم.روزی‌روزگار همکلاسی‌ها من این را دیدند و به من پرسیدند اگر من یه ترور...
 •  
 • 112
 • 0
 • 1
 • Persian 
Apr 25, 2018 06:09
diniz1597

من فارسی یاد می‌گیرم چون به تاریخ ایران علاقه دارم و فیلما ایرانی خیلی دوست د... With native lang

من فارسی یاد می‌گیرم چون به تاریخ ایران علاقه دارم و فیلما ایرانی خیلی دوست دارم. اولین فیلم از ایران که دیدم خداي نادر از سیمین بود. فک...
 •  
 • 71
 • 0
 • 1
 • Persian 
Apr 24, 2018 01:04
diniz1597

وقتی سیزده ساله بودم، والدین من طلاق گرفتند.

وقتی سیزده ساله بودم، والدین من طلاق گرفتند.
 •  
 • 42
 • 2
 • 1
 • Persian 
Apr 23, 2018 10:37
diniz1597

مردم برزیلی With native lang

امروز با دیگه دختر یرانی چت کردم. به من گفت که مردم برزیلی خیلی مهربون و جذاب هستند.
 •  
 • 64
 • 0
 • 1
 • Persian 
Apr 14, 2018 04:58
diniz1597

فکر میکنم که فارسی من بهتره شد. With native lang

فکر میکنم که فارسی من بهتره شد. شاید چونکه بیشتر تمرین میکنم.
 •  
 • 61
 • 0
 • 1
 • Persian 
Apr 13, 2018 01:21
diniz1597

چند ایرانیا به من گفتند که باور نمی‌کنند من برزیلی هستم. With native lang

چند ایرانیا به من گفتند که باور نمی‌کنند من برزیلی هستم. اونها هم گفتند که خوب فارسی بلدم. می‌دونم که این راست نیست، ولی این خوشحال شدم...
 •  
 • 64
 • 0
 • 1
 • Persian 
Apr 9, 2018 23:05
diniz1597

حالا رئیس‌جمهور قبلی برزیل در زندان است. With native lang

حالا رئیس‌جمهور قبلی برزیل در زندان است. دیروز توقیف شد. جرمش فساد و پول‌شو‌ي بود. یه تلویزیون در سلولش داره.
 •  
 • 75
 • 1
 • 1
 • Persian 
Apr 9, 2018 03:38
diniz1597

امروز رئیس‌جمهور برزیل توقیف کرده. With native lang

امروز رئیس‌جمهور برزیل توقیف کرده. جنایتش فساد و پولشوی بود. *How can I say "former president" or "ex-president"?*
 •  
 • 76
 • 0
 • 2
 • Persian 
Apr 8, 2018 12:22
diniz1597

امروز با یه پسی افقانی چت کردم. With native lang

امروز با یه پسی افقانی چت کردم. او خیلی خوش بوده. بیست دقایق صحبت کردیم. صدایش خیلی دوست داشتم.
 •  
 • 62
 • 2
 • 1
 • Persian 
Apr 7, 2018 07:29