Journal
 
 
Photo Album

diniz1597's entry (3)

Post an entry now!
diniz1597

در برزیل شوخی میکنیم که غذای کریسمس روز زیادی طول بکشن.

در برزیل شوخی میکنیم که غذای کریسمس روز زیادی طول بکشن. ما دو روز پیش کریسمس جشن گرفتیم و امروز برای ناهار گوشت قطعه قطعه شده داشتیم. خوش...
 •  
 • 68
 • 2
 • 1
 • Persian 
Dec 27, 2018 01:45
diniz1597

جوونتر که بودم، حدود ۱۵ سال، معالمانم اعتصابی شروع کردن و توی خونه موندم برا ...

جوونتر که بودم، حدود ۱۵ سال، معالمانم اعتصابی شروع کردن و توی خونه موندم برا ۴ ماه. هیچی انجام ندادم، فقط خوندن و توی ینترنت بچرخم. در ای...
 •  
 • 60
 • 0
 • 1
 • Persian 
Dec 21, 2018 23:00
diniz1597

هر شنبه مرغ میخریم.

هر شنبه مرغ میخریم. چرا؟ اسونتر از ناهار درست کردن است. امروز تفاوت بود. چند روز پیش مامانم جعبه ناهار از کسی گرفت. ما اینو خوردیم و خیل...
 •  
 • 74
 • 7
 • 3
 • Persian 
Dec 2, 2018 08:58