ونزوئلا

  •  
  • 98
  • 2
  • 1
  • Persian 
Feb 8, 2019 05:00
من به منتقل و حق انتخاب باور میکنم.
به خاطر این که دولت جدیدی ونزوئلا را حمایت میکنم.
طول سال ها اخرین جمعیت ونزوئلا قحطی، مشکلات اقتصادی و سیاسی تحمل کردن. در دو سال اخرین تظاهرات ضد مادورو خیابان ها ونزوئلا قرق شدن و دولت مادورو دو صد نفر کشته شد.
فعالان و سیاستمدار مخالفتی هم دستگیر شدن. گزارش ها شکنجه در زندان ها هم خبر شدن.
چند هفته پیش، خوان گوایدو، رئیس پالمان ونزوئلا، خود را به‌ عنوان رئیس‌ جمهور موقت معرفی کرد و حمایت از امریکا و اکثر کشورها امریکا جنوبی گرفته است.
مادورو امریکا و کشورهای امریکا جنوبی انتقاد کرده است. از فضولی امریکا را متهم میکند.
در نظر اقا مادورو فقط مردم ونزوؤلا میتوانند این مشکل حل بشن. خب، دیگر مردم ونزوئلا سرنوشتشان را انتخاب کردند. فرار کردن از کشورشان را انتخاب کردند. بیشتر از دو میلیون از ونزوئلا رفتن. یک پیام شفافی به رژیم مادورو.
روسیه و کره شمالی چند تا مهاجرات ها ونزوئلا دریافت کردند؟
شیلی، پرو و کلمبیا اکثر این دو میلیون را دریافت کردن. اثرها بحران ونونزوئلا تحمل شدن و حق نظر در این مضوع دارن. فضولی نیست!
متسفانه، حل دموکراتیک به یک دیکتاتور وجود ندارد.
با ینکه میدانم ممکن است اثرها بدی داشته باشند، به نظر من یک دموکراسی با حمایت امریکا بهتر از یک دیکتاتور است.