جوونتر که بودم، حدود ۱۵ سال، معالمانم اعتصابی شروع کردن و توی خونه ...

  •  
  • 93
  • 0
  • 1
  • Persian 
Dec 21, 2018 23:00
جوونتر که بودم، حدود ۱۵ سال، معالمانم اعتصابی شروع کردن و توی خونه موندم برا ۴ ماه. هیچی انجام ندادم، فقط خوندن و توی ینترنت بچرخم. در این زمان توی چت روم میرفتم و با مردان صحبت میکردم. با یکی اشنا شدم که معلم بود. هر روز صحبت کردیم. واقعا عاشقش بودم. زمانی پیامش دادم دیر شب. فردا بهم زنگ زد و بهم گفت که نتونستم این کارو انجام بدم دیگه. چرا پرسیدم. اون گفت که همسر داشت و که اون پیامم رو دید. خیلی سخت بود برای اینکه بهش توضیح میده کی بودم. فکر کردم گفت من یکی از دانشجویانش و که خیلی مهبون بودم. بعدش رابطه ما ت خیلی عجیب شد. بلاخره صحبت نکریم دیگه. یک اهنگ داشتیم. حتی بعد از جدا شدیم، هنوز بهش فکر میکنم هر وقت این اهنگو گوش میدم.