در برزیل شوخی میکنیم که غذای کریسمس روز زیادی طول بکشن.

  •  
  • 107
  • 2
  • 1
  • Persian 
Dec 27, 2018 01:45
در برزیل شوخی میکنیم که غذای کریسمس روز زیادی طول بکشن. ما دو روز پیش کریسمس جشن گرفتیم و امروز برای ناهار گوشت قطعه قطعه شده داشتیم. خوشمزه بود.