فضولی

  •  
  • 74
  • 1
  • 2
  • Persian 
Jan 12, 2019 05:13
گاهی نمیخوام هدف‌هام به کسی دیگه بگم. فکر کنم بیشتر افشار داره وقتی همه در مورد زندگیت میدونن. متاسفانه در فرهنگ برزیلی معمولیه که سوالات فضولی ازت پرسیده میشه. مثلا همیشه به مامانم میپرسن اگه دوباره ازدواج کرد. بعدش نه میگه، پس چرا میپرسن. از من پرسیده میشه چرا دوست دختر ندارم. گاهی این افراد دیگه میدونن که همجنسگرام، ولی این سوال میپرسن برای اینکه شرم آور بشم. نمیدونم اگه این فرهنگ و شخصیتشونه.