Leck97's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

2
Entries Written

5
Corrections made

4
Corrections received

0
Friends


Read more

Latest entries

Leck97

Watashi no inu no namae wa Buddy desu!

Watashi no inu no namae wa Buddy desu! Kare wa ii. Watashi wa Buddy no suki! <3 <----- (??? help)
  •  
  • 386
  • 2
  • 1
  • Japanese 
Aug 24, 2013 06:04
Leck97

Konichiwa!

Konichiwa! Watashi wa Alexis desu. Nihongo o benkyou shiteimasu. Nihongo wa wakarimasu sukoshi desu. Arigato!
  •  
  • 186
  • 0
  • 3
  • Japanese 
Aug 24, 2013 02:28
Read more