Kim Phuc's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

7
Entries Written

1
Corrections made

23
Corrections received

5
Friends

About me

Just normal !!!

Read more

Latest entries

Kim Phuc

六個月在台灣生活!

六個月在台灣生活! 已經過了半年 ~ 一直過忙碌的生活 !!! 我好想再去旅行喔 到7月可能要暫時跟台灣 "say goodbye" 嘍! 我去年暑假(來台灣前)的日子在泰國度假,這次換成印尼的八里(BALI)島嘍!
 •  
 • 296
 • 2
 • 3
 • Traditional Chinese 
Mar 4, 2013 18:41
Kim Phuc

剩下一個月

時間過得好快,只剩下一個月我就在台灣了。 最近忙著都沒時間學中文。證件的問題都還沒弄好。 我好緊張哦! ╯_╰
 •  
 • 372
 • 7
 • 5
 • Traditional Chinese 
Aug 11, 2012 04:22
Kim Phuc

如何使用"ㄉ˙" ?

中文有分很仔細 的,得,地 字寫不一樣,發音一樣,並有不同的用法 我有一點不太清楚,什麼時候用的,得,地 !
 •  
 • 607
 • 14
 • 3
 • Traditional Chinese 
Jun 10, 2012 01:29
Kim Phuc

臺灣留學

我已經受到了在臺灣的一所大學一封電子郵件。沒想到我已經錄取了。我開心萬分,以後就可以多多跟Chinese native speakers 交談。雖然得從一年級開始但是我還是決定留學。我希望快一點適應那裡的環境。9月就開學了,我很期待。
 •  
 • 423
 • 7
 • 4
 • Traditional Chinese 
Jun 9, 2012 17:12
Kim Phuc

cảm xúc với Lang-8

Ngày đầu tiên sử dụng trang web Lang-8,tại đây mình có thể chia sẻ không chỉ là một trạng thái hay cảm xúc mà mình còn nhận được sự trợ g...
 •  
 • 418
 • 0
 • 1
 • Vietnamese 
Jun 8, 2012 21:56
Read more

Testimonials from My Friends

Pearl
I'm Chinese, My name is Dan. nice to meet you. 你叫什么名字?