Corrections made for JUK003 (393)

 • Tagalog
 • Japanese, Korean
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003
Eve
 • 4
 • Tagalog
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003
 • Tagalog
 • Japanese
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

anong ininom mo? Apr 16, 2015 16:47

Gusto ko magkaibigan kaysa sa mga Filipino Aug 29, 2014 11:16

Thank you for your correction!

Gusto ko magkaibigan kaysa sa mga Filipino Aug 29, 2014 11:00

Thank you for your correction!
peipei
 • 2
 • Traditional Chinese
 • Japanese, English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

wa2 xi3 duai3 liao2 lang6 Apr 15, 2015 23:37

Mavis
 • 2
 • Traditional Chinese
 • Japanese, English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

wa2 xi3 duai3 liao2 lang6 Apr 15, 2015 03:35

Jack
 • 3
 • Traditional Chinese
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

wa2 xi3 duai3 liao2 lang6 Apr 14, 2015 22:58

Razi
 • 187
 • Tagalog
 • Japanese, Korean
made 6 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Gusto kong kumain ng kanin. Apr 13, 2015 14:10

Thank you for your correction!

Minsan sa sobrang inis mo, mapapaiyak ka na lang ! Apr 13, 2015 14:08

Thank you for your correction!

walang sasabihin Feb 13, 2015 01:50

Thank you for your correction!

Inggit ako sayo Feb 13, 2015 01:47

makikita tayong muil ,, Feb 13, 2015 01:45

Thank you for your correction!
Maya
 • 12
 • Tagalog
 • Japanese, Spanish
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

anong ininom mo? Apr 13, 2015 08:40

Thank you for your correction!
Romeji
 • 57
 • Tagalog
 • English
made 5 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

''karahasan '' ibig-sabihin '' violence'' , di ba? Apr 12, 2015 17:12

Thank you for your correction!

Ikaw ang pinangarap-ngarap ko Feb 22, 2015 16:57

Thank you for your correction!

Anak Feb 21, 2015 14:58

Thank you for your correction!

Ang tagal hindi na ako nagsalita ng tagalog. Jan 31, 2015 16:48

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Gusto kong kinain ng puting kanin. Apr 4, 2015 21:59

Thank you for your correction!
nikki
 • 1
 • Tagalog
 • Korean
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Gusto kong kinain ng puting kanin. Apr 4, 2015 20:52

Thank you for your correction!
Hikari
 • 39
 • Tagalog
 • English, Japanese
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Gusto kong kinain ng puting kanin. Apr 4, 2015 12:08

Thank you for your correction!

Gusto kong kinain ng puting kanin. Apr 4, 2015 12:02

Thank you for your correction!
 • Other language
 • German, Spanish
made 10 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

nanonood ako ng mga video sa youtube. Apr 1, 2015 04:53

Thank you for your correction!

Gusto kong kinain ng puting kanin. Apr 1, 2015 04:45

Thank you for your correction!

Ikaw ang iniibig ko. Mar 20, 2015 17:16

Thank you for your correction!

Gusto ko bumalik sa bahay. Jan 23, 2015 04:27

Thank you for your correction!

Ich kann nicht mich beklagen. Jan 23, 2015 04:23

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Korean
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Gusto kong kinain ng puting kanin. Mar 31, 2015 22:39

Thank you for your correction!
 • Dutch
 • Russian, French
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

How to say " I see " in Nederlands? Mar 31, 2015 04:52

Thank you for your correction!
Samvin
 • 16
 • Mandarin
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003
 • Cantonese
 • English
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

我依家又学德文,又学广东话,又学韩文。 Mar 28, 2015 15:56

Thank you for your correction!

我依家又学德文,又学广东话,又学韩文。 Mar 28, 2015 15:51

Thank you for your correction!
 • Cantonese
 • English, Traditional Chinese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

a- 点解你既说话好似系讲我啊。 Mar 28, 2015 12:51

Thank you for your correction!
Moxx
 • 1
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

a- 点解你既说话好似系讲我啊。 Mar 26, 2015 01:08

Thank you for your correction!
Elwynn
 • 9
 • Cantonese
 • English
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

我依家又学德文,又学广东话,又学韩文。 Mar 25, 2015 09:33

Thank you for your correction!

我嘅名係汪洋。 Mar 25, 2015 09:29

Thank you for your correction!

我嘅名係汪洋。 Mar 25, 2015 09:29

Thank you for your correction!