Corrections made for JUK003 (59)

타오
 • 30
 • Cantonese
 • Korean
made 4 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

我最仲意嘅中国菜系小笼包。 Jul 29, 2014 13:30

Thank you for your correction!

Wang Yang: 你中意画画。 Jul 29, 2014 13:14

Yang:我宜家学紧广东话。 Jul 15, 2014 02:27

Thank you for your correction!

Yang:我宜家学紧广东话。 Jul 15, 2014 02:10

Thank you for your correction!
 • Cantonese
 • Korean, Japanese
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

我最仲意嘅中国菜系小笼包。 Jul 28, 2014 11:33

Thank you for your correction!
 • Cantonese
 • Japanese
made 5 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

我最仲意嘅中国菜系小笼包。 Jul 28, 2014 11:07

Thank you for your correction!

Wang Yang: 你中意画画。 Jul 27, 2014 12:02

Thank you for your correction!

我取消左呢个堂。 Jul 20, 2014 13:29

 • Cantonese
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Wang Yang: 广东话嘅老师好少.其他人都只教汉语。 Jul 26, 2014 13:29

Thank you for your correction!
 • Cantonese
 • Korean, Japanese
made 5 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Moon: 你系唔系度? Jul 24, 2014 01:12

Thank you for your correction!

Moon: 你经常去香港或者澳门吗? Jul 22, 2014 01:30

Thank you for your correction!

Moon: 你系唔系度? Jul 20, 2014 21:09

Wang Yang: 广东话嘅老师好少.其他人都只教汉语。 Jul 20, 2014 21:03

Thank you for your correction!
 • Traditional Chinese
 • Korean, English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

我取消左呢个堂。 Jul 23, 2014 16:57

 • Mandarin
 • English
made 4 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Wang Yang:你好. Jul 17, 2014 13:33

Yang:我宜家学紧广东话。 Jul 17, 2014 13:22

Thank you for your correction!
 • Cantonese
 • Japanese, German
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Moon: 你经常去香港或者澳门吗? Jul 22, 2014 01:40

Thank you for your correction!
 • Cantonese
 • English, Korean, Japanese, French
made 4 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Moon: 你经常去香港或者澳门吗? Jul 21, 2014 20:30

Thank you for your correction!

我取消左呢个堂。 Jul 19, 2014 18:50

Thank you for your correction!

Moon: 你系唔系度? Jul 19, 2014 01:00

Thank you for your correction!

Wang Yang:你好. Jul 18, 2014 12:33

Conrad
 • 0
 • Cantonese
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003
 • Cantonese
 • English, Korean
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Yang:我宜家学紧广东话。 Jul 16, 2014 17:51

Thank you for your correction!

 • 0
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Wang Yang:你好. Jul 15, 2014 17:56

 • Cantonese
 • Japanese, Portuguese(Portugal)
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Yang:我宜家学紧广东话。 Jul 15, 2014 14:00

Thank you for your correction!
 • Mandarin
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Wang Yang:你好. Jul 14, 2014 00:09

Thank you for your correction!
Cat
 • 11
 • Tagalog
 • Japanese, Spanish
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

inisip mo nalang Jul 6, 2014 00:30

Thank you for your correction!

mag-klase ako pa rin sa parrots -kun eikaiwa sa tagalog ngayon gabi. Jun 10, 2013 02:04

Thank you for your correction!
Marie
 • 401
 • Tagalog
 • Japanese
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

inisip mo nalang Jun 20, 2014 23:51

Thank you for your correction!

isipin mo nalang ! Jun 20, 2014 23:51

mag-klase ako pa rin sa parrots -kun eikaiwa sa tagalog ngayon gabi. Jun 10, 2013 21:03

Thank you for your correction!
Jamila
 • 16
 • Tagalog
 • Korean
made 4 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Hey Hey Hey!!! Jul 6, 2013 14:45

Thank you for your correction!

nag-away ko sa kanya ngayon . Jun 19, 2013 12:46

Thank you for your correction!

hindi ko alam na anong isulat. Jun 16, 2013 18:37

Thank you for your correction!
 • English
 • Japanese
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

kapaitan = bitterness Jun 28, 2013 17:31

May madaming salita ng tagalog ay galling sa espanol. Jun 21, 2013 11:47

Thank you for your correction!

Mga correksyon ninyo ang sobrang helpful. Jun 20, 2013 14:14

Thank you for your correction!
Kanra
 • 1
 • Tagalog
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003
John
 • 1
 • Tagalog
 • Esperanto
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

May madaming salita ng tagalog ay galling sa espanol. Jun 23, 2013 23:50

Thank you for your correction!