Corrections made for JUK003 (45)

Cat
 • 10
 • Tagalog
 • Japanese, Spanish
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

inisip mo nalang Jul 6, 2014 00:30

mag-klase ako pa rin sa parrots -kun eikaiwa sa tagalog ngayon gabi. Jun 10, 2013 02:04

Thank you for your correction!
Marie
 • 398
 • Tagalog
 • Japanese
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

inisip mo nalang Jun 20, 2014 23:51

isipin mo nalang ! Jun 20, 2014 23:51

mag-klase ako pa rin sa parrots -kun eikaiwa sa tagalog ngayon gabi. Jun 10, 2013 21:03

Thank you for your correction!
Jamila
 • 16
 • Tagalog
 • Korean
made 4 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Hey Hey Hey!!! Jul 6, 2013 14:45

Thank you for your correction!

nag-away ko sa kanya ngayon . Jun 19, 2013 12:46

Thank you for your correction!

hindi ko alam na anong isulat. Jun 16, 2013 18:37

Thank you for your correction!
 • English
 • Japanese
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

kapaitan = bitterness Jun 28, 2013 17:31

May madaming salita ng tagalog ay galling sa espanol. Jun 21, 2013 11:47

Thank you for your correction!

Mga correksyon ninyo ang sobrang helpful. Jun 20, 2013 14:14

Thank you for your correction!
Kanra
 • 1
 • Tagalog
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003
John
 • 1
 • Tagalog
 • Esperanto
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

May madaming salita ng tagalog ay galling sa espanol. Jun 23, 2013 23:50

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese, German
made 6 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

nag-away ko sa kanya ngayon . Jun 19, 2013 03:09

Thank you for your correction!

hindi ko alam na anong isulat. Jun 17, 2013 03:12

mag-klase ako pa rin sa parrots -kun eikaiwa sa tagalog ngayon gabi. Jun 10, 2013 17:31

Thank you for your correction!

Magandang gabi kaibigan! May 31, 2013 01:52

Thank you for your correction!

Nag-ninightshift ako ngayon gabi May 26, 2013 00:44

Thank you for your correction!
Dyan
 • 26
 • Tagalog
 • Japanese, English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

nag-away ko sa kanya ngayon . Jun 19, 2013 02:19

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese, English
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

hindi ko alam na anong isulat. Jun 16, 2013 23:51

Ang pangalan ko ay Yang. May 20, 2013 16:11

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese, Korean
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Ang pangalan ko ay Yang. May 25, 2013 22:51

 • Tagalog
 • Japanese, English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Nag-ninightshift ako ngayon gabi May 25, 2013 23:46

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese, French
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Ang pangalan ko ay Yang. May 23, 2013 11:09

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Ang pangalan ko ay Yang. May 20, 2013 17:58

Thank you for your correction!
erin
 • 30
 • Tagalog
 • Japanese
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Ang pangalan ko ay Yang. May 20, 2013 16:41

Thank you for your correction!
 • Tagalog
 • Japanese, English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Ang pangalan ko ay Yang. May 20, 2013 10:27

Thank you for your correction!

 • 490
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Wie sagt man ....auf Deutsch Apr 30, 2013 16:29

Quel temps fait-il là-bas? Apr 28, 2013 06:17


 • 859
made 3 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

ein Film Jun 25, 2012 03:09

Die Verrückteren Jun 17, 2012 16:51

Detlef
 • 2217
 • German
 • French, Swedish
made 2 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

...gibt's ja auch zu genüge. Jan 14, 2013 21:12

Thank you for your correction!
Marlou
 • 61
 • French
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

am i correct ? 20121001 Oct 2, 2012 00:25

Thank you for your correction!
 • French
 • English
made 1 corrections for JUK003
got 0 corrections from JUK003

Am I correct? Sep 30, 2012 03:45

Thank you for your correction!