Ako ay isang mag-aaral

  •  
  • 476
  • 10
  • 1
  • Tagalog 
May 14, 2012 20:14
I am a university student

Ako ay isang unibersidad magaaral

I am 19 years old

Ako ay labinsiyam

My name is Selena

pangalan ay Selena
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app