Forgiveness

  •  
  • 515
  • 1
  • 5
  • Japanese 
Apr 5, 2015 09:54
Forgiving yourself can be difficult.
Jibun o yurusu koto wa muzukashii ga arimasu.

I have learned this from experience.
Keiken ga watashi ni kore o oshiete kuremashita.


I recently messed up and almost got fired from my job.
Watashi wa shigoto de misu o okashi, hotondo kubininarimashita.

My confidence is shaken.
Watashi no jishin wa hikui desu.

Before I can forgive anyone, I must forgive myself.
Watashi wa dare o yurusu koto ga dekimasu mae ni, watashi wa jibun jishin o yurusu hitsuyō ga arimasu.