Star Trek Into Darkness was a good movie.

  •  
  • 694
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 18, 2013 01:24
Star Trek Into Darkness was a good movie.
Star Trek Into Darkness wa yoi eiga datta.

Without revealing the story, it is retelling of another story.
Purotto o akiraka ni suru koto naku, sore wa mata betsu no hanashi no kaisakudesu.


Still, I enjoyed it and I want to buy it when it comes out on DVD.
Soredemo, watashi wa sore o tanoshinde, sore ga DVD ni dete kuru toki, sore o kōnyū shitai.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app