Watashi no gakusei wa kiite inai to omotta.

  •  
  • 270
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Jun 13, 2017 08:45
Watashi no gakusei wa kiite inai to omotta.


Shikashi, karera wa tesuto de tokuten o emashita.


Kami wa yoidesu.
I thought my students were not listening; however, they scored well on their tests. God is good.