Friday I am going to see Studio Ghibli's From Up on Poppy Hill.

  •  
  • 368
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 28, 2013 13:07
Friday I am going to see Studio Ghibli's From Up on Poppy Hill.

Kinyoubi wa, Watashi wa studio Ghibli no "From Up on Poppy Hill" wo mite ikimasu.

It is playing in Durham, NC, which is 142 km from my house.
Sore wa watashinoie kara 142-kirodesu dāramu, de ensō sa rete imasu.

I can't wait to see it.
Watashi wa sore o miru tame ni matsu koto ga dekinai.

Watashi wa motto atode kakimasu.
I will write more later.