What a Beautiful World

  •  
  • 154
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Mar 2, 2018 09:21
I love watching anime.
anime miru koto ga daisuki desu.

Right now I am watching Kino's Journey: The Beautiful World.
Saikin, Kino no Tabi -the Beautiful World- wo mite imasu.

Kino reminds me of a cowboy because of she follows her own code.
Kanojo wa jibun no kōdo ni shitagau node, Kino wa watashi ni kaubōi o omoidasaseru.

I give this anime four out of five stars.
Watashi wa kono anime o itsutsu hoshi no uchi 4tsu o ataemasu.