Julie

  •  
  • 106
  • 2
  • 3
  • Japanese 
Jan 21, 2018 11:32
Watashi no yuijin wa nakunatta.
A friend of mine died.

Kanojo wa 61 sai desu.
She was 61 years old.

Kanojo no kazoku ga inotte imasu.
I am praying for her family.

Kanojo wa totemo yasashī deshita.
She was a very nice person.