Journal
 
 
Photo Album

罗宁's entry (2)

Post an entry now!
罗宁

再别康桥(朗诵)

我录音了一个《再别康桥》,请大家听一听,然后告诉我你们的批评! :) https://soundcloud.com/sanrenxing/zaibiekangqiao
  •  
  • 581
  • 8
  • 4
  • Mandarin 
Feb 4, 2014 07:48 再别康桥 徐志摩 朗诵
罗宁

再别剑桥

我以前在剑桥住4年了。剑桥是我世界上最喜欢的城市。因此,最近我每次离开剑桥都让我感觉有点悲伤。这让我记得到徐志摩著名的诗《再别康桥》。我觉得这首很好听,而且在我心中引起共鸣。我每次离开都想在呆一会,走走路、坐在康河边。虽然我不是在剑桥长大的,但是在我脑海里剑桥算是我老家。我...
  •  
  • 537
  • 4
  • 5
  • Mandarin 
Feb 3, 2014 22:39 剑桥 再别康桥 徐志摩