Journal
 
 
Photo Album

罗宁's entry (2)

Post an entry now!
罗宁

雪球的机会生存在地狱里 With native lang

用英语,我们有时说“a snowball's chance in hell”(雪球的机会生存在地狱里)。因为地狱真热,所以一个雪球会很快融化。那,“a snowball's chance in hell”就是确实没有机会生存的意思。
  •  
  • 804
  • 7
  • 3
  • Mandarin 
Oct 24, 2012 13:19
罗宁

金鱼的记性 With native lang

一条金鱼只有三秒的记性。 我有金鱼的记性。 我的记性真差!呵呵…
  •  
  • 1476
  • 5
  • 4
  • Mandarin 
Oct 24, 2012 13:07