Samarbeid og dugnad

  •  
  • 578
  • 1
  • 2
  • Norwegian 
Apr 22, 2012 19:31
Dugnader og samarbeid er veldig viktige. I begynelseskal skal jeg skrive litt om dugnader. Hva er det egentlig "dugnad"? Det er en jobb sammen med andre mennesker uten å tjene penger. Det kan ofte være på skolen ,i kirken eller i område hvor bor du. Dugnader er frivilli men alle bør være her. Det er forskjelig jobb f.exp vaske vinduer ,male ,rake o.s.v. En dag hørte jeg en historie om en familie som kom på dugnad i sinne beste klærne, fordi de visste ikke hva er det dugnad. De trodde at det er en møte på kaffe.
Samerbeid som navnet viser er dette en felles arbeid. Det er også svært viktig. Særlig på jobben må du kunne samarbeider med andre. Å samarbeide gjør jobben lettere. Hvis du kan stoler på andre ,trives du mer på jobben. Ofte på intervju kan spøre oss om kan vi samarbeide.Det er viktig spørsmål men ikke alle svarer sannhet.Tenk på det hvis du kan ikke samarbeie og jobber på en barnehage. Det er umulig å ta være på barna og ikke arbeider med andre lærere. Man klarer ikke det.Det gjelder ikke bare barnehage . I nesten alt jobber er samarbeid nødvendig.