Cafetalk_en-c638ed57de53162c693947b5465a6ad8

ถนนเพลินจิต

  •  
  • 440
  • 3
  • 3
  • Thai 
May 30, 2012 18:35
ผม ไป กรุงเทพฯ เดือนที่แล้ว ครับ
ผม พัก ที่โรงแรม บน ถนนเพลินจิต
ถนนเพลินจิต เป็น ถนน กว้างใหญ่ ที่ มี รถไฟฟ้า
ที่ บริเวณ นี้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และ ร้านอาหาร มากมาย
ผม ชอบ ทานข้าว ที่ Lee Cafe และ ไปชอปปิง ที่ Central ครับ