จากอาคารชุดระเบียง

  •  
  • 332
  • 1
  • 2
  • Thai 
Apr 22, 2012 23:27

จากอาคารชุดระเบียงดูลงเห็นอะไร

นักเรียนหนึ่งคนหยุดอยู่หน้าร้านขายเครื่องเขียน

ดูเหมือนเขาจะซื้อหนังสือ

หมาสองตัวกำลังเห่ากระโชก

แม่วัยรุ่นหนึ่งคนกำลังอุ้มลูกน้อยคนหนึ่ง

เด็กคนนี้ร้องขอดูดนม

ชายหนึ่งคนกำลังผลักรถผลไม้สด