Journal
 
 
Photo Album

star's entry (1)

Post an entry now!
star

Nice to meet you

我是一个中国女孩,现在在大学二年级,我希望通过Lang 8 能够提高我的英语水平,并结识更多的朋友。当然,我希望可以帮助喜欢学习汉语的朋友们
  •  
  • 170
  • 0
  • 0
  • English 
Apr 15, 2012 17:25