Cô giáo cho tôi làm nhóm trướng

  •  
  • 132
  • 3
  • 2
  • Vietnamese 
Apr 11, 2012 20:47
Hôm nay chúng tôi lên Quản trị chiến lược. cô giáo nói:tu mong phi làm nhóm trướng.tôi không thích làm nhóm trướng.vì tôi rất LAZY.
Big_en2-f94e3223819fd32ef746d2bb993ffe3d