Cafetalk_en-c638ed57de53162c693947b5465a6ad8

Cô giáo cho tôi làm nhóm trướng

  •  
  • 336
  • 3
  • 2
  • Vietnamese 
Apr 11, 2012 20:47
Hôm nay chúng tôi lên Quản trị chiến lược. cô giáo nói:tu mong phi làm nhóm trướng.tôi không thích làm nhóm trướng.vì tôi rất LAZY.