Ord användbara för konversationer

  •  
  • 486
  • 2
  • 1
  • Swedish 
May 22, 2012 08:33
Jag har läst en artikel om ord som är användbara för en konversation. Jag talar inte svenska bra nog för att prata med någon, men jag tror att det är bra att käna till sådan ord! Jag menar ord som ser ut så här i engelska:
• I'm sorry?
• Excuse me?
• What was that?
Man kan använda dem då man inte kan förstå något. Det är bättre än att säga ingenting! Så... Hur ska man säga dessa fraser i svenska?
Det finns mer! Om man måste tänka på ett svar, man kan bruka:
• Let me think...
• That's a good question!
• Well...
Hur ska en typisk svensk säga det? :)
Till slut skulle jag vilja fraga er om det här ord som man kan använda för att ha mer tid på att tänka på ett svar:
• well
• so
• basically
• actually
• ok
• right
Tack för hjälpen! :)