Jul?

  •  
  • 904
  • 3
  • 1
  • Swedish 
Dec 25, 2012 21:05
Varifrån kommer ord "jul"? På engelska är det Christmas, så härrör det från "Christ". På polska är det "gudsfödelses högtiden". Och på svenska? :)
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app