Afoso

  •  
  • 1117
  • 6
  • 3
  • Italian 
Jul 10, 2012 16:45
Oggi afoso.

Oggi io ho mangiato ananas, fragola, e arancia.

Io mangio pero.

Io mangerò kiwi e vite.-----------------English-------------------------

Today is muggy.

Today I ate pineapple, strawberry and oranges.

I am eating pear.

I will eat kiwi and grapes.
今天很闷热。

今天我吃了菠萝、草莓和橙子。

我在吃梨。

我还要吃猕猴桃和葡萄。