Corrections made for yen (7)

Ronny
 • 10276
 • German
 • Japanese, Portuguese(Portugal)
made 2 corrections for yen
got 0 corrections from yen

Ansichten über Lebensformen May 6, 2012 19:13

Ansichten über Lebensformen May 6, 2012 19:04

crbllm
 • 17
 • German
 • Spanish
made 2 corrections for yen
got 0 corrections from yen

ein Drama Apr 21, 2012 01:38

ein Drama Apr 20, 2012 21:02


 • 849
made 4 corrections for yen
got 0 corrections from yen

Lebenslauf und Träumjob Apr 7, 2012 23:15

Lebenslauf und Träumjob Apr 7, 2012 23:11

Beschreibung mit Adjekiv Mar 11, 2012 14:57

Beschreibung mit Adjekiv Mar 11, 2012 14:53

wishna
 • 281
 • German
 • Japanese
made 1 corrections for yen
got 0 corrections from yen

Lebenslauf und Träumjob Apr 7, 2012 23:09

Luffer
 • 153
 • German
 • English, Korean
made 1 corrections for yen
got 0 corrections from yen

Beschreibung mit Adjekiv2 Mar 11, 2012 22:30

h4jim3
 • 125
 • German
 • Japanese, English
made 1 corrections for yen
got 0 corrections from yen

 • 13485
made 1 corrections for yen
got 0 corrections from yen