Friends
 
 
 
Photo Album

1740 friend(s)

  satomi
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 13
  • 22
  • 14
  • 4
  miyu
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 14
  • 13
  • 13
  • 3
  mel
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  Mamedori
  • English
  • Japanese

  U.S.A
  • 141
  • 270
  • 889
  • 181
  komayu
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 17
  • 0
  • 0
  • 0
  Freschta
  • German
  • Japanese , English

  Germany
  • 29
  • 42
  • 32
  • 23
  Chinatsu
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  ayami
  • Japanese
  • English


  • 5
  • 2
  • 2
  • 0
  shannonsullen
  • English
  • Japanese

  United Kingdom
  • 15
  • 5
  • 5
  • 0
  LC
  • English
  • Japanese

  U.S.A
  • 19
  • 1
  • 0
  • 0
  Annie
  • English
  • Japanese , Spanish

  United Kingdom
  • 46
  • 34
  • 23
  • 19
  Mikaela ミカエラ
  • Swedish
  • Japanese , English

  Sweden
  • 36
  • 8
  • 7
  • 9
  Ren
  • French
  • Japanese , English


  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  Kelsey
  • English
  • Japanese


  • 53
  • 15
  • 13
  • 27
  chris
  • Mandarin
  • English

  China
  • 9
  • 6
  • 3
  • 0
  Lexi
  • English
  • Japanese , French

  U.S.A
  • 33
  • 15
  • 15
  • 14
  ゆめか
  • Mandarin
  • Japanese

  China
  • 17
  • 0
  • 0
  • 0
  Olga Guzova
  • Russian
  • English , Japanese


  • 12
  • 8
  • 6
  • 7
  kayber
  • English
  • Japanese

  U.S.A
  • 24
  • 9
  • 8
  • 4
  Yun (くも)
  • Traditional Chinese
  • Japanese , English

  Taiwan
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  あすみ
  • Mandarin
  • Japanese , Korean

  China
  • 5
  • 1
  • 1
  • 0
  pinkcuteness
  • English
  • Japanese


  • 42
  • 38
  • 20
  • 2
  Diidi
  • Italian
  • Japanese


  • 18
  • 26
  • 18
  • 29
  mimi
  • Japanese
  • English


  • 14
  • 15
  • 11
  • 7
  かな (Kana)
  • Japanese
  • English , Spanish

  Japan
  • 14
  • 3
  • 2
  • 2