Anne's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

10
Entries Written

3
Corrections made

20
Corrections received

48
Friends

About me

I am from Vietnam. I am learning English as second language. I am trying to improving my English skills.I'd like talking with learning English people. Glad to meet everyone.
我来自越南,我学了四年多的中文,现在在中国读书。因为四年的时间都是学中文与专业所以没时间提高自己的英语水平,现在想重新开始学习英语。提高自己的英语水平。希望大家多多关照,多多指教。互相学习,互相帮助。大家一起加油吧。我对学习外语很有兴趣,我很喜欢学习外语,文化与历史。
Tôi là người Việt nam.Tôi biết nói tiếng Trung Quốc thành thạo, biết một chút tiếng anh.Hiện nay tiếng anh của tôi không tốt, thế nên tôi rát muốn cải thiện khả năng tiếng anh của mình, Mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.


Read more

Latest entries

Anne

1. わたしはベトナム人です。

1. わたしはベトナム人です。 2.私は毎日七時に起きます。 3.私は毎日働きます。 4.私は先週勉強ませんでした。 5.私は先週休みませんでした。 6.私は毎晩12時に寝ます。 7。私は9時から5時まで働きます。 8.私は土曜日から日曜日まで休みます。 ...
 •  
 • 408
 • 1
 • 4
 • Japanese 
Jun 25, 2013 23:38
Anne

申请赴日签证那么难 With native lang

申请赴日签证那么难 ================ 好难过呀。 我这个月刚离职,准备去中国大连IBM,但是下个月才开始正式入职。还有一个月的时间,因为我男朋友在日本东京工作。我想去看他,顺便在日本东京旅游一个星期左右,可以看日本樱花,听说在日本这个时候是最美丽的季节...
 •  
 • 670
 • 6
 • 2
 • Mandarin 
Mar 6, 2013 15:58
Anne

My home work 1- Lesson 1: When did you/Will you go to...?

Starting today,I will do my English homework everyday. Help me for My English homework,Please. Thanks you very much. Vocabulary. the we...
 •  
 • 712
 • 1
 • 1
 • English 
Apr 5, 2012 23:13 Practice English. Trying improve
Anne

随感

不知道怎么能表达出来的心情呢? 最近在心里压力很大。工作的事情让我烦恼,签证的事情也让我烦恼。 跟几个越南姐妹们在一起他们给我很多压力。 昨天有一个很不错的机会吧,就是世界五百强的企业,给我打电话,他们现在很急招聘的越南语项目,需要立即上岗。真很遗憾,我有把握不了这个...
 •  
 • 967
 • 13
 • 7
 • Mandarin 
Mar 29, 2012 23:06 求工作,求工作
Anne

随笔

哎呀。 哎呀 开头我就这么叹息真的不好哦。但是哎呀是一个感叹词,我觉得特别有意思。哎呀,可以表达很多状态。难过,失望,吃惊,高兴,呵呵。 今天突然想起很快就要毕业了,心里有一种舍不得的感觉。想起如果要离开了,万一不回来了,那么我一辈子在也不回来这里了。嘻嘻,心态是不是...
 •  
 • 613
 • 4
 • 1
 • Mandarin 
Mar 16, 2012 15:02 写论文,找工作
Read more
See all

Group

23
Threads

418
Members

Vietnamese - Japanese
Các bạn học tiếng Việt và tiếng Nhật nhé !

126
Threads

2126
Members

Nihongo Q&A 日本語質問箱
日本語と日本文化についての質問をしてください。 日本人もしくは、詳しい人が答えてくれるでしょう。 ★質問をするときは、新しいトピックを立てて下さい。 ★トピックのタイトルは、後で見ると...

120
Threads

1613
Members

Real English Conversation
Hello Everybody! Welcome to "Real English Conversation" group, This group is created sp...

23
Threads

422
Members

Improve Your English! :)
Hello. My name is Keyatta. This group is for anyone who is learning English and want to make nati...

113
Threads

326
Members

English Xchange
This is an extension of my Facebook group "1 ENGLISH, 1 WORLD." Anyone of any natio...


Testimonials from My Friends

anhdao
très jolie^^