Users Shyu corrected (12)

 • Lithuanian
 • Vietnamese, Hebrew
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

서울 가는 버스의 표를 사고 싶어요. Jul 19, 2014 20:35

Thank you for your correction!
 • English
 • Korean, Japanese
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

일기 - 2014.7.18 Jul 19, 2014 17:10

Thank you for your correction!
 • Indonesian
 • Korean, Spanish
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu
 • Dutch
 • Korean, Slovenian
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

잠자라로 들어간 유충 ~The larva that became a dragonfly Jun 26, 2012 21:54

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • Korean
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

여러가지 것이야말로가 인생 Jun 6, 2012 00:28

Thank you for your correction!
naosang
 • 116
 • Japanese
 • Korean, English
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

6월 5일 아들의 생일 Jun 6, 2012 00:09

Thank you for your correction!
shiho
 • 9
 • Japanese
 • Korean
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

お願いします! Jun 5, 2012 19:01

kee
 • 30
 • Japanese
 • Korean, English
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

비행기 티켓 May 20, 2012 11:41

Thank you for your correction!
rubhi
 • 0
 • Spanish
 • Korean
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

^^!!! May 20, 2012 11:11

mako
 • 42
 • Japanese
 • Korean, Traditional Chinese
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

금환일식 May 20, 2012 01:08

大福
 • 5
 • Traditional Chinese
 • Korean
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

왠지 모르게 요즘 자구 우리집의 강아지를 부러워.... Feb 15, 2012 00:57

Thank you for your correction!
kumu
 • 27
 • Japanese
 • Korean
made 0 corrections for Shyu
got 1 corrections from Shyu

수화 공연 Feb 14, 2012 23:41

Thank you for your correction!