Journal
 
 
Photo Album

gontama's entry (2)

Post an entry now!
gontama

Mình đã mua cà phê VN ba trong một ở Thâm Quyến(深圳,Shenzhen), Trung Quốc.

Mình đã mua cà phê VN ba trong một ở Thâm Quyến(深圳,Shenzhen), Trung Quốc. Trước đây, mình chẳng ngờ TQ có bán cafe VN. Nói chung, ngườ...
  •  
  • 507
  • 6
  • 2
  • Vietnamese 
Sep 30, 2013 19:35
gontama

Các bạn có ấn tượng gì với Nhật Bản?

Các bạn có ấn tượng gì với Nhật Bản? Mình muốn hỏi một tí. Ở châu Á, tồn tại Nhật Bản là gì? Bạn có đồ Nhật Bản không? Ví dụ như xe ...
  •  
  • 1052
  • 16
  • 5
  • Vietnamese 
Sep 30, 2013 11:12