Journal
 
 
Photo Album

gontama's entry (7)

Post an entry now!
gontama

京都人的说法令人困惑? 修改版

通过中国网友的修改,我再写了。怎么样?清楚一点点了吗? 图:茶泡饭(お茶漬け) 我来到中国以后,认识了很多中国人,包括一些少数民族人。然后,我发现了日本人的看法比他们复杂很多很多。在日本,应了解对方的心理,根据那个才能决定行为。 我以最典型,极端的例子解释...
 •  
 • 812
 • 11
 • 5
 • Mandarin 
May 27, 2012 01:29
gontama

京都人的说法令人困惑?

来到中国以后,我认识的很多中国人,包括一些少数民族人。然后,我发现了日本人的看法比他们复杂很多很多。在日本,应了解对方的心理,根据那个才能决定行为。 我以最典型,极端的例子解释。在京都,当在一个人的家门口交谈的时候,这个家人说“你要吃茶泡饭吗?”的话,不要了解看起来这...
 •  
 • 1039
 • 13
 • 3
 • Mandarin 
May 26, 2012 10:55
gontama

我的拿手菜--日本大学生下课以后

这是我明天在口语课发表的草稿。 什锦火锅 在广东和东南亚的国家,虽然天候很热,但是他们喜欢吃热的东西。据我中国朋友的剖析,热的地方人不觉得热,因为通过每天的生活习惯了。在日本呢,在大部分的国土热的时候很热,冷的时候也很冷。所以,根据季节,我们吃最合适的东西。 ...
 •  
 • 606
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
May 24, 2012 01:52
gontama

理想的学习环境

这是在大学举行的写作比赛的我的作文。 对我作为一个日本人来说,古代的中国很伟大。它给了我们的祖先汉字和文化等等不胜枚举。在这里让我感到中国悠久的历史的东西之一就是广州市内流一条大河,珠江。我特别喜欢上广州塔去,而欣赏现代中国的夜景和珠江,就是中国历史的象征。获得在这种...
 •  
 • 829
 • 13
 • 3
 • Mandarin 
May 23, 2012 00:23
gontama

中国人不在乎别人的眼睛。日本人还没有解放!

说实在的,我没想到中国人竟然在地铁和公车那么愿意给老人和有宝宝的人让座。在日本,怎么样呢?外国人对日本有什么印象还不清楚。我的周围有很多朋友对日本有好好的印象。其实,在日本,给老人让座的人很少。我的中国朋友说,“为什么你们那么懒呢?”其实,那个原因不是我们很懒的。 那...
 •  
 • 671
 • 13
 • 3
 • Mandarin 
May 20, 2012 00:10
gontama

中国,人真是多呀!

我在广州已经六天了。平日我要上课。今天是星期五。下课后,我去广州的繁华街,北京路。为了坐地铁,我在广州火车站下巴士的时候,我看到很多人排队。应该有三千人左右。人那么多,令了我真是惊讶。 然后,我进地铁站去。又有很多人。但是,那时,很多人围着看看一个人被三个警察按住。他抵抗...
 •  
 • 905
 • 10
 • 3
 • Mandarin 
May 12, 2012 00:37
gontama

Minh hy vong minh se ket ban voi sinh vien VN o TQ

Bay gio, minh o san bay quoc te Incheon, Han Quoc ma doi cho chuyen bay sang Trung Quoc. Vi tinh cua san bay khong danh tieng Viet duoc, ...
 •  
 • 801
 • 2
 • 2
 • Vietnamese 
May 6, 2012 03:43