Journal
 
 
Photo Album

gontama's entry (6)

Post an entry now!
gontama

惊奇,中国留学生

我有一些在日本念书的中国朋友。大部分跟我们都一样。 但是,其中,有一个外国气质的朋友。他来到日本仅仅五个月了。 他刚刚来的时候,他一边指超市一边问我:“这是不是便利店?”我吃一惊。因为他不知道什么是便利店。他是江西人。他故乡没有便利店。(读者,您知道江西在那里吗...
 •  
 • 1080
 • 11
 • 4
 • Mandarin 
Mar 29, 2012 09:39
gontama

在日本大学生的眼里,中国留学生如何?2

那么,实际的中国留学生,怎么样呢? 中国留学生很多,每个人不一样。但是,我的周围如下: 在中国留学生里,有很多流利得会说日文的。跟日本人容貌差不多,谁也区别不了。而且,气氛一样的留学生的话,我跟这种人交谈时,我几乎忘记TA是外国人。当我们发现他们对最近的流行有点陌生,我...
 •  
 • 1023
 • 18
 • 4
 • Mandarin 
Mar 28, 2012 13:27
gontama

在日本大学生的眼里,中国留学生如何?

虽然这十年日本的地位一点点降低,但是在日本还有很多留学生。其中,中国留学生是最多。 日本大学生对中国留学生有什么感觉呢? 对跟中国留学生没有进行过交流的日本人来说,信息的来源仅仅是媒体。这是挺危险。他们有的印象往往不对。 十年前,在福冈,发生一件事件一组中...
 •  
 • 975
 • 13
 • 4
 • Mandarin 
Mar 27, 2012 23:58
gontama

很多日本人死的话,大部分的韩国人就高兴吗?

前些日子,日本媒体报道难过的一件事。一个韩国人在Youtube上了一片视频。在那个里,他说“日本人,请在地震死。” 这种事不是一次的。以前,在日本队和韩国队的足球比赛中,韩国粉丝有东西用错误的日文写“祝日本大地震”。 在日本,发生了什么反应呢?很多日本媒体只说“遗憾...
 •  
 • 729
 • 9
 • 3
 • Mandarin 
Mar 16, 2012 15:47
gontama

Mình học tiếng Trung Quốc bằng cách nào? Bản tiếng Việt 我如何学中文? 越南语版

Có một bạn muốn học hỏi từ người nước ngoài học tiếng Hoa. Hôm nay, mình giới thiệu một chút. Trước hết, mình học...
 •  
 • 13325
 • 8
 • 4
 • Vietnamese 
Mar 13, 2012 23:18
gontama

Bạn bè cà phê?

Bạn bè cà phê Khi mình làm thêm, xem bộ câu hỏi làm ở Việt Nam, mình phát hiện có người trả lời là “bạn bè cà phê...
 •  
 • 825
 • 1
 • 1
 • Vietnamese 
Mar 7, 2012 10:24