Hệ thống giao thông Nhật Bản

  •  
  • 1861
  • 9
  • 1
  • Vietnamese 
Feb 22, 2012 10:44
Bên Nhật Bản, hệ thống giao thông được vô cùng phát triển.
Đặc biệt là các thành phố lớn có nhiều công ty xe điện và lộ trình.
Nếu một lộ trình bị ngừng lại, người ta vẫn có thể đến chỗ mà họ muốn đi vì có lộ trình khác.

Vì bên Nhật, stress rất nhiều, hàng ngày nhân viên làm việc tự sát ở đường sắt. Nhưng nhờ nhiều lộ trình, người ta không bị ảnh hưởng. Đối với người Tokyo, không chỉ là sự muộn xe điện mà còn tai nạn xe điện, tức là phần lớn là tự sát ở đường sắt là chuyện thường ngày.

Người nước ngoài du lịch tưởng tượng rằng Nhật Bản hệ thống xe điện phát triển nhiều. Nhưng đó không nhất định đúng. Vì ở địa phương thì tình hình khác nhiều.

Bên địa phương, người ta sử dụng xe ôtô nhiều. Mà hệ thống xe điện chưa được phát triển nhiều. Hơn nữa, phí giao thông hơi đắt. Vì vậy, người ta có thể gọi địa phương là “xã hội xe ôtô”. Một gia đình có vài cái xe ôtô không phải là điều hiếm.


Tôi được lớn lên ở chỗ giữa thành phố lớn và thành phố nho nhỏ. Tôi có bằng lá xe mà quen lên xe điện. Khi tôi biết người những thanh phố lớn nhất không có bằng lái xe, tôi đã hiểu rằng Nhật Bản có nhiều cách sống. Tôi cũng ngạc nhiên người nông thôn không biết mua vé xe điện.