Việt Nam là "nước phát triển" về cà phê. tiếp

  •  
  • 1552
  • 12
  • 2
  • Vietnamese 
Feb 18, 2012 13:34
Chỗ thưởng thức
Văn hóa quán cà phê cũng rất thú vị.
Ở Việt Nam có một số loại cà phê. Ngoài cà phê thường ra, có cà phê nhạc.
Tôi ngạc nhiên nhất là con gái nhân viên cà phê nói chuyện với người khách.
Cà phê như thế này tên gì nhỉ?
Tôi tưởng rằng tên là cà phê ôm. Buổi tối, tôi nói một người xe ôm rằng “Em muốn đến cà phê ôm để mà nói chuyện với người trẻ nữ Việt Nam.” Khi tới cà phê, tôi thấy kỳ lạ vì ở đó không có bàn và ghế, và bên trong rất tối. Quán cà phê loại này không phải là quán cà phê mà tôi muốn đi đâu.

Tôi thấy người Việt rất thích nghe âm nhạc. Thấy người ca hát một mình, tôi có ấn tượng như vậy. Vì vậy, tôi quan tâm đến nhạc trẻ Việt Nam, nhưng tôi chưa tìm thấy bài hát mà tôi thích nghe.
Bên Nhật có quán cà phê có thể nghe âm nhạc. Nhưng không có tên như cà phê nhạc. Hơn nữa, nói chung, ở quán cà phê bên Nhật, người ta vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện với bạn hay là đọc sách thôi. Họ không lắng nghe âm nhạc đâu.
Gần đây, sinh viên đại học lấy quán cà phê làm chỗ học. Ở nhà thì họ không tập trung được vào bài tập. McDonalds được ưa chuộng nhất vì họ ra cà phê giá rất rẻ và người khách có thể ở rất lâu.


Thời điểm và tần suất
Văn hóa cà phê tại Việt Nam là một bộ phận trong sinh hoạt hàng ngày. Cả người lớn nam giới cũng thích đến quán cà phê. Điểm này, bên Nhật không như vậy.
Tôi thấy rằng người Việt rất là hay đến cà phê. Thế, khi nào người Việt đến quán cà phê?

Hết