Xin chào

  •  
  • 726
  • 2
  • 2
  • Vietnamese 
Mar 20, 2012 17:10
Tôi muốn người yêu.
Tôi rất buon.
Hom nay nóng.
Tôi là 24 tuoi.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app