Journal
 
 
Photo Album

hasami's entry (5)

Post an entry now!
hasami

Gần đây tôi rất buồn tẻ.

Gần đây tôi rất buồn tẻ. Vì mới bộ hạ sanh ý. thế thì công ty tôi hien vơi mối bộ hạ sanh ý. Tôi không có cơ hội nói tiêng Việt. Tôi...
 •  
 • 316
 • 5
 • 4
 • Vietnamese 
Oct 15, 2014 20:38
hasami

yêu

anh yêu em. anh phải lòng em. anh muón em. anh nhớ em. anh cần em.
 •  
 • 479
 • 10
 • 3
 • Vietnamese 
May 21, 2012 18:21
hasami

Tiếng Viêt khô lâm.

Tôi ở Ha Noi. Viêt Nam nhiêù xinh gấy. Tôi thích người Viêt.
 •  
 • 505
 • 5
 • 3
 • Vietnamese 
Mar 26, 2012 23:21
hasami

Xin chào

Tôi muốn người yêu. Tôi rất buon. Hom nay nóng. Tôi là 24 tuoi.
 •  
 • 724
 • 2
 • 2
 • Vietnamese 
Mar 20, 2012 17:10
hasami

xin chào

tôi là người Nhạt. tôi muon học tiềng Việt.
 •  
 • 450
 • 3
 • 2
 • Vietnamese 
Mar 19, 2012 20:23