Tzitzimitl's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

18
Entries Written

82
Corrections made

39
Corrections received

166
Friends


Read more

Latest entries

Tzitzimitl

ངའི་ནང་མི་

ང་ནང་མི་ཡག་པོ་ཡོད། ངའི་པ་ལགས་ལོ་དྲུག་བཅུ་བརྒྱད་རེད། ཁོང་སྔོན་མ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁོང་ལས་ཀ་མི་འདུག (他退休了) ངའི་པ་ལགས་...
  •  
  • 231
  • 0
  • 0
  • Tibetan 
Jun 15, 2015 05:06
Read more