Notebook
 

79 Items > vietnamese ( 9 Items )

Kathy
Gần đây, bạn tôi đã nhận nuôi 2 con mèo con. Bây giờ/Hiện tại, bạn ấy có 3 con mèo và 1 con chó. Vào ngày thứ tư (this Wed = thứ tư này/thứ tư tuần này; last Wed = thứ tư trước/thứ tư tuần trước), tôi đã đến/tới nhà bạn tôi, 1 con mèo co...

vietnamese

Sep 2, 2013 02:10 Public Con mèo
Kathy
This weekend Today I went to my friend's house and watched television with my mother. This weekend I will go to New York City to visit an Arab restaurant with my teacher and my friends, so I feel very happy. I will also study Vietname...

vietnamese

Sep 2, 2013 02:08 Public Cuối tuần này
Bab
 • Tôi cũng muốn gặp bạn Việt Nam tôi.
 • Tôi cũng muốn gặp những người bạn Việt Nam của tôi.
 • As you wrote that "I also want to meet my Vietnamese friends", friends is plural noun. In Vietnamese, we also have the same rule in countable noun as English. We set off "những người bạn" to describe the number of friends that we have. For more knowledge: Have several friends means một vài người bạn. Have many/a lot of friends means nhiều bạn. Have few friends means có một ít bạn. Have a few friends means có rất ít bạn.

vietnamese

Aug 6, 2013 11:04 Public Việt Nam
Lê Bích
 • Tôi rất thích học tiếng Việt nhưng gần đây tôi không có thể học nó thường lắm tại vì tôi rất bận.
 • Tôi rất thích học tiếng Việt nhưng gần đây tôi không có thể học nó thường lắm tại vì tôi rất bận.Tôi rất thích học Tiếng Việt nhưng gần đây tôi KHÔNG THỂ học nó thường xuyên lắm (or được) tại vì tôi rất bận (or không có thời gian).When you want to express "can not",you use KHÔNG THỂ instead of " không có thể"(it's wrong ^^)
woody_woodpecker

Teach Vietnamese lesson 1 (Dạy Tiếng Việt bài 1) : The difference between "tôi" and "mình".

The difference between "tôi" and "mình" : Tôi = I/me (khi nói với người khác - when you talk to others) Mình = I/me or mình = myself Mình = I (khi tự nói với chính mình - when you talk to yourself) Tôi = I/me (formal), use...
Lê Bích
 • Tôi muốn đi đến hiệu sách ở đó.
 • Tôi muốn đi đến hiệu sách ở đó.In this sentence,you can write : "Tôi muốn đến hiệu sách ở đó". Your sentence's right in Speaking but in Writhing it's unnecessary to use both "đến" and "đi". You can use only one word ^^

vietnamese

Aug 3, 2013 21:18 Public Cuối tuần
Lê Bích
 • Ngày chủ nhật tôi sẽ xem phim tên là "Despicable Me" với chị tôi và bạn chị tôi.
 • Ngày chủ nhật tôi sẽ xem phim tên là "Despicable Me" với chị tôi và bạn chị tôi."Ngày chủ nhật tôi sẽ xem phim "Despicable Me" với chị tôi và bạn chị ấy"Despicable Me 's the name,you can erase "tên là".It will be unwanted ^^You use "bạn chị ấy" intead of "bạn chị tôi" to avoid tautology.

vietnamese

Aug 3, 2013 21:18 Public Cuối tuần
Trucphan
 • Tôi mong rằng tôi sẽ là có thể đi buổi hòa nhạc Super Junior trong tương lai, cũng.
 • Tôi cũng mong rằng tôi sẽ là có thể đi xem buổi hòa nhạc của Super Junior trong tương lai, cũng.
 • You don't have to say "I'll" because it sounds like you are repeating word. In addition, "trong tương lai" refers to the future already, so no need to say "I will". Vietnamese is different than English. :)

vietnamese

May 27, 2012 02:50 Public Nhạc
Mikyo
Còn 1 cái nữa, trong tiếng Việt người ta vẫn dùng "Iceland" chứ ít khi dùng "Băng Đảo" lắm! Nếu như em muốn viết tên người, tên địa danh,... thì cứ viết tên nguyên gốc cũng được.

countries vietnamese

May 25, 2012 22:33 Public Nhạc

Annie's Tags