Cafetalk_en-c638ed57de53162c693947b5465a6ad8
 
 
 
Notebook
 

75 Items > countries ( 1 Items )

Mikyo
Còn 1 cái nữa, trong tiếng Việt người ta vẫn dùng "Iceland" chứ ít khi dùng "Băng Đảo" lắm! Nếu như em muốn viết tên người, tên địa danh,... thì cứ viết tên nguyên gốc cũng được.

countries vietnamese

May 25, 2012 22:33 Public Nhạc

Annie's Tags