Nhạc

  •  
  • 1529
  • 14
  • 7
  • Vietnamese 
May 25, 2012 06:05 sigur rós super junior music
Tôi thích ban nhạc Sigur Rós. Sigur Rós là ban nhạc thành lập tại Băng Đảo.

Tôi thích Sigur Rós vì họ là độc đáo.

Họ sẽ phát hành mới album sớm. :)

Trong tháng bảy, tôi sẽ đi buổi hòa nhạc của họ ở Brooklyn. Tôi vui lắm!

Tôi mong rằng tôi sẽ là có thể đi buổi hòa nhạc Super Junior trong tương lai, cũng.

Super Junior đã đi Thành phố New York với khác ban nhạc, nhưng chưa bao giờ một mình. (solo)

Tôi muốn nhìn thấy họ một ngày nào đó.

Bạn thích ban nhạc nào?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app