Mandarin Skype 575 中文

  •  
  • 127
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Mar 24, 2019 07:44
对于AsianMarketing的工作,你交流中文跟客人亲自或通过邮箱?这份工作最难的事情什么事?这份工作需要很多要求?如果这份工作是24/7,我是完美人。我爱工作通宵和每个人不想工作通宵。

For the Asian Marketing job, do you communicate in Chinese with guests in person or though email? What is the hardest thing about this job? Does this job have a lot of requirements? If the job is 24/7, I am the perfect person. I love to work overnights and everyone else doesn't like working overnights.

duiyu asian marketing de gongzuo, ni jiaoliu zhongwen gen keren qingzi huo tongguo youxiang? zhe fen gongzuo zui nan de shiqing shenme shi? zhefen gongzuo xuyao henduo yaoqiu? ruguo zhefen shi 24/7, wo shi wanmei ren. wo ai gongzuo tongxiao he meigeren bu xiang gongzuo tongxiao.